104 Фізика та астрономія (Комп’ютерна фізика)

Проєкт освітньої програми “Фізика та астрономія (Комп’ютерна фізика)

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою yaremiyip@pnu.edu.ua або Google-формою з 16.05.2022-16.06.2022 р.

Гарант освітньої програми Яремій Іван Петрович