104 Фізика та астрономія

Проєкт освітньої програми “Фізика та астрономія

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати volodymyr.kotsuybynsky@pnu.edu.ua або Google-формою

з 09.05.2022 – 09.06.2022 р.

Гарант освітньої програми Коцюбинський Володимир Олегович