105 Прикладна фізика та наноматеріали (Медична фізика)

Проєкт освітньої програми “Прикладна фізика та наноматеріали (Медична фізика)

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою lyubomyr.nykyruy@pnu.edu.ua

Гарант освітньої програми: Никируй Любомир Іванович