105 Прикладна фізика та наноматеріали

Проєкт освітньої програми “Прикладна фізика та наноматеріали

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою ihor.horichok@pnu.edu.ua з 23.01.2023 по 23.02.2023

Гарант освітньої програми: Горічок Ігор Володимирович