112 Статистика

Проєкт освітньої програми “Статистика”

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою ______________

Гарант освітньої програми __________________________