122 Комп’ютерні науки

Проєкт освітньої програми “Комп’ютерні науки

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати до 20 серпня 2021 року за адресою kaf_knis@pnu.edu.ua

Гарант освітньої програми Горєлов Віталій Олевтинович.