Магістр

011 Освітні, педагогічні науки

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

014.02 Середня освіта (Мова і література (польська))

014.03 Середня освіта (Історія)

014.04 Середня освіта (Математика)

014.05 Середня освіта (Біологія)

014.06 Середня освіта (Хімія)

014.07 Середня освіта (Географія)

014.08 Середня освіта (Фізика)

014.09 Середня освіта (Інформатика)

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

014.15 Середня освіта (Природничі науки)

016 Спеціальна освіта

017 Фізична культура і спорт

022 Дизайн

023 Образотворче мистецтво

023 Декоративне мистецтво

025 Музичне мистецтво

031 Релігієзнавство

032 Історія та археологія

032 Етнологія

033 Філософія

035.01 Філологія (Українська мова та література)

035.04 Філологія (Германські мови та літератури)

035.05 Філологія (Романські мови та літератури)

035.03 Філологія (Слов’янські мови і літератури)

035.033 Філологія (Cлов’янські мови та літератури (переклад включно)), перша–польська

051 Економічна кібернетика

051 Прикладна економіка

052 Політологія

053 Психологія

053 Клінічна та реабілітаційна психологія

053 Організаційна психологія

054 Соціологія

061 Журналістика

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Бізнес-адміністрування

073 Менеджмент організацій та адміністрування

073 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

073 Управління міжнародним бізнесом

073 Управління навчальними закладами

075 Маркетинг

081 Право

091 Біологія

091 Біохімія

101 Екологія

102 Хімія

103 Науки про Землю

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

106 Географія

111 Математика комп’ютерних технологій

111 Актуарна та фінансова математика

112 Статистика

113 Прикладна математика

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

201 Агрономія

205 Лісове господарство

227 Фізична терапія, ерготерапія

231 Соціальна робота

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

292 Міжнародні економічні відносини