171 Електроніка

Проєкт освітньої програми “Електроніка”

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою ______________

Гарант освітньої програми __________________________