242 Туризм

Проєкт освітньої програми “Туризм”

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою ______________

Гарант освітньої програми __________________________