281 Публічне управління та адміністрування

Проєкт освітньої програми “Публічне управління та адміністрування

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою iryna.piatnychuk@pnu.edu.ua або Google-формою з 05.05.2022 – 05.06.2022 р.

Гарант освітньої програми: П’ятничук Ірина Дмитрівна