292 Міжнародні економічні відносини (проєкт)

Проєкт освітньої програми “Міжнародні економічні відносини”

Гарант освітньої програми: Коровчук Юрій Іванович

Корпоративна адреса: yuriy.korovchuk@pnu.edu.ua
Дата обговорення: від 02.10.2023 до 02.11.2023