025 Музичне мистецтво

Проєкт освітньої програми “Музичне мистецтво

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою iryna.paliichuk@pnu.edu.ua або Google-формою 11.04.2022 по 11.05.2022 року

Гарант освітньої програми Палійчук Ірина Степанівна