227 Фізична терапія, ерготерапія

Проєкт освітньої програми “Фізична терапія, ерготерапія

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою eduard.lapkovskyi@pnu.edu.ua  та  Google-формою до 01.05.2023 року.

Гарант освітньої програми: Лапковський Едуард Йосипович