025 Музичне мистецтво

Освітня програма 2022

Навчальний план 2022

Освітня програма 2020

Навчальний план 2020

Освітня програма 2016

Навчальний план 2016

Освітня програма

Навчальний план

Пояснювальна записка

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

Проєкт

Самооцінка