104 Фізика та астрономія

Освітня програма 2023

Навчальний план 2023

Освітня програма 2021

Навчальний план 2021

Освітня програма 2016

Навчальний план 2016

Пояснювальна записка

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

Проєкт

Самооцінка

Сертифікат