014.03 Середня освіта (Історія)

Проєкт освітньої програми “Середня освіта (Історія)

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати до 17 липня 2020 р. за адресою : kiu@pnu.edu.ua

Гарант освітньої програми : кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії Галицька-Дідух Т.В.