014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька))

Проєкт освітньої програми “Середня освіта (німецька мова і література)

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою svitiana.lypka@pnu.edu.ua та  Google-формою з 15.02.2024 по 15.03.2024 р.

Гарант освітньої програми Липка Світлана Іванівна