073 Бізнес-адміністрування

Проєкт освітньої програми “Бізнес-адміністрування”

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою або за Google-формою з

Гарант освітньої програми __________________