106 Географія

Проєкт освітньої програми “Географія

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою: kgp@pnu.edu.ua

Гарант освітньої програми Сливка Роман Радославович