017 Фізична культура і спорт

Проєкт освітньої програми  “017 Фізична культура і спорт

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою andrii.synytsia@pnu.edu.ua до 30.04.2021 р.

Гарант освітньої програми  Синиця Андрій Володимирович