073 Менеджмент організацій і адміністрування

Освітня програма 2020

Освітня програма 2019

Освітня програма 2016

Навчальний план 2020

Навчальний план 2019

Навчальний план 2016

Пояснювальна записка

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

Проєкт

Самооцінка

Висновки

Сертифікат