Акредитація

Акредитація і рекомендації

Державні вимоги

Наказ МОН №498 від 12.05.2016 Про деякі питання проведення акредитації напрямів підготовки, спеціальностей

Зразок заяви

ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНИХ КОМІСІЙ

6.040102 Біологія

6.040302 «Інформатика*» , 014.09 «Середня освіта (Інформатика)» ,
122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

6.040204 Прикладна фізика

6.030101 Соціологія

6.020201 Театральне мистецтво

6.010201 Фізичне виховання*

8.04010201 Біологія

8.04020402 Радіофізика і електроніка (105 “Прикладна фізика”)

8.18010021 Педагогіка вищої школи (1801 “Специфічні категорії”)

8.04010604 Екологічний контроль та аудит (101 “Екологія”)

8.03010401 Політологія (за сферами політичної діяльності)

8.05010203 Спеціалізовані ком’ютерні системи (123 “Комп’ютерна інженерія”)

6.8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

6.8.03050901 Облік і аудит

6.020301 Філософія 

6.130102 Соціальна робота

5.01010101 “Дошкільна освіта” (012 Дошкільна освіта )

5.01010201 “Початкова освіта” (013 Початкова освіта )

5.02020701 “Дизайн” (022 Дизайн)

014 Середня освіта (Біологія)

201 «Агрономія»

033 “Філософія” (03 “Гуманітарні науки”)

122 “Комп’ютерні науки”

014 Середня освіта (Інформатика)

103 “Науки про землю”

014 Середня освіта (Географія)

231 Соціальна робота (23 “Соціальна робота”)

014 Середня освіта (“Фізична культура”)

017 “Фізична культура і спорт”

6.140101 “Готельно-ресторанна справа”

5.14010101 “Готельне обслуговування (1401 Сфера обслуговування)

091 “Біологія” (Лабораторна діагностика)