075 Маркетинг

Освітня програма (2020)

Освітня програма (2019)

Освітня програма (2016)

Навчальний план (2020)

Навчальний план (2019)

Навчальний план (2016)

Пояснювальна записка

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

Проєкт

Висновки

Самооцінка

Сертифікат