281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма 2022

Навчальний план 2022

Освітня програма 2021

Навчальний план 2021

Освітня програма 2020

Навчальний план 2020

Освітня програма 2019

Навчальний план 2019

Освітня програма 2017

Навчальний план 2017

Пояснювальна записка

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

Проєкт

Самооцінка

Висновки

Сертифікат