Експертні висновки

ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНИХ КОМІСІЙ

6.040302 «Інформатика*» , 014.09 «Середня освіта (Інформатика)» ,
122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

6.040204 Прикладна фізика

6.020201 Театральне мистецтво

6.010201 Фізичне виховання*

8.04020402 Радіофізика і електроніка (105 “Прикладна фізика”)

8.18010021 Педагогіка вищої школи (1801 “Специфічні категорії”)

8.04010604 Екологічний контроль та аудит (101 “Екологія”)

8.03010401 Політологія (за сферами політичної діяльності)

8.05010203 Спеціалізовані ком’ютерні системи (123 “Комп’ютерна інженерія”)

6.8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

6.8.03050901 Облік і аудит

6.020301 Філософія 

6.130102 Соціальна робота

5.01010101 “Дошкільна освіта” (012 Дошкільна освіта )

5.01010201 “Початкова освіта” (013 Початкова освіта )

5.02020701 “Дизайн” (022 Дизайн)

014 Середня освіта (Біологія)

201 «Агрономія»

033 “Філософія” (03 “Гуманітарні науки”)

122 “Комп’ютерні науки”

014 Середня освіта (Інформатика)

103 “Науки про землю”

014 Середня освіта (Географія)

231 Соціальна робота (23 “Соціальна робота”)

014 Середня освіта (“Фізична культура”)

017 “Фізична культура і спорт”

6.140101 “Готельно-ресторанна справа”

5.14010101 “Готельне обслуговування (1401 Сфера обслуговування)

091 “Біологія” (Лабораторна діагностика) 

6.010201 Фізичне виховання*  (0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини)

6.020303 Філологія* ( 0203 Гуманітарні науки)

Додаток до 6.020303 Філологія*

5.04030101  Прикладна математика

6.030301 Журналістика

6.010106 Соціальна педагогіка

241 “Готельно-ресторанна справа”

104 “Фізика та астрономія”

014 Середня Освіта (“Фізика”)

053 Психологія

054 Соціологія

292 Міжнародні економічні відносини

032 Історія та археологія

012 Дошкільна освіта

106 Географія

081 Право

242 Туризм

025 Музичне мистецтво

013 Початкова освіта

014 Середня освіта (Історія)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво , реставрація

231 Соціальна робота в галузі знань

014 Середня освіта (Інформатика)

242 “Туризм”  (Івано-Франківський коледж)

6.050103 “Програмна інженерія”

6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

6.140103  “Туризм”

5.03040101 “Правознавство”

6.050403 “Інженерне матеріалознавство”